Parth Diwydiant Xiaojingao, Qiaoxia, Yongjia, Zhejiang, Tsieina

[e-bost wedi'i warchod]

ENEN

Man chwarae i bob oed

Amirplay

Man chwarae i bob oed

Ardal chwarae agored

Y man chwarae cyffredin, a ffurfiwyd ar wahân gan y rhwyd ​​​​ddiogelwch a'r brif ffrâm o gwmpas. Yn cynnwys dwsinau o fathau o brosiectau chwarae, sy'n ymarfer cryfder corfforol plant, cydsymud a syniadau deallusol, megis tyllau drilio, pontydd unffordd, ac ati. Yma gall y plant chwarae pob math o brosiectau cystadleuaeth.Mainly yn cynnwys pwll pêl cefnfor, llong môr-ladron, castell, sleid cylchdroi, ysgol enfys, octopws hapus, glide aer, ac ati.

Mae twll drilio yn bennaf yn caniatáu i blant gael ymarfer corff cynhwysfawr mewn ffitrwydd corfforol, datblygiad symudiad corfforol.

Arae gwn crazy Ymarfer gallu corfforol, ysgogi ysbryd cadarnhaol a dewrder plant i oresgyn anawsterau.

Pwll peli cefnfor Yn gallu dysgu lliwiau, cyfrif, grwpio, cyfrifo, taflu, patio symudiad, glanhau, disgyblaeth, arferion, ac ati.

Sleid: Aelodau plant a chydsymud corff cyfan ar y sleid i gael ymarfer corff parhaus a chyflawn.

Pont swing a phont canŵ: adeiladu cydbwysedd y corff, gwella cydsymud y corff. Ymarfer dewrder plant.

Gleidio aer: ymarfer ffitrwydd corfforol, ysgogi dewrder plant i oresgyn anawsterau.

Croquet: Osgo ac integreiddio dwyochrog, hyrwyddo lefel uchel o gynllunio symudiad.

Pêl tylino: profwch gydbwysedd vestibular plant ac ymdeimlad o ddisgyrchiant.


Diogelwch

Sicrhewch fod y cynnyrch yn orffeniad perffaith heb unrhyw wrthrychau miniog, gwrthrychau caled a phethau eraill a all achosi niwed i blant yn hawdd.

Mae dringo a grym tynnu ar rwyd amddiffynnol yn waharddedig.


Rhestr wirio diogelwch rheolaidd

a yw'r sianel diogelwch a'r sianel dân yn agored. 

nid oes unrhyw falurion fflamadwy a ffrwydrol yn cronni.

 p'un a oes peryglon tân o gwmpas, peidiwch â gosod lleoedd tân, gwresogyddion trydan ac offer gwresogi eraill wrth ymyl offer chwarae'r plant.

a yw'r gwifrau offer trydaneiddio yn heneiddio, problemau posibl cylched byr.

Gofynion diogelwch eraill, dylid gosod offer difyrrwch arwyddion diogelwch yn y mannau angenrheidiol a sefyllfa drawiadol. Rhennir arwyddion diogelwch yn bedwar math, megis arwyddion gwahardd (coch), arwyddion rhybudd (melyn), arwyddion cyfarwyddiadau (glas), arwyddion prydlon (gwyrdd). 


Cynnal a Chadw

Yn gyntaf oll, rhaid sicrhau bod yr offer ei hun yn lân ac yn daclus, p'un a oes malurion neu lwch y tu mewn ac ar waelod yr offer, os oes, os gwelwch yn dda cael ei symud. 

Mewn tywydd oer, mae angen gwirio rhannau plastig am heneiddio a thorri asgwrn.

Dylai offer trydan bob amser wirio a oes angen ychwanegu neu ddisodli'r iraid, yn enwedig gall y system pwysedd olew effeithio'n uniongyrchol ar weithrediad arferol yr offer, a dylai'r system pwysedd aer wirio a yw'r cywasgydd aer a'r tyllau mewnfa ac allfa silindr wedi'u rhwystro. 

Mae offer trydan yn talu sylw ar yr agwedd gwifrau, rhaid mynnu gwneud gwiriad cylched wythnosol, disodli rhannau heneiddio a gwifrau, datrys y peryglon diogelwch. 


Gweld pob llun
Pam ein dewis ni
  • Arbedion Cystadleuol
  • Tîm Dylunio Mewnol
  • Gosodiad pro
  • Cael cymorth ariannol

Ydych chi eisiau gwybod mwy am yr Ardal Neidio?

Ffoniwch: +86-15858526929
Gofynnwch eich cwestiwn
Pynciau cysylltiedig
os gwelwch yn dda
gadael
neges
Hafan
cynhyrchion
E-bost
Cysylltu