Parth Diwydiant Xiaojingao, Qiaoxia, Yongjia, Zhejiang, Tsieina

[e-bost wedi'i warchod]

ENEN

Maes Chwarae Rhiant-Plentyn

Amirplay

Maes chwarae rhiant-plentyn

Mae'r ardal hon yn faes pos cynhwysfawr yn bennaf, gellir sefydlu'r ardal gyda phwll tywod, teganau traeth, posau, blociau a mathau eraill o deganau clasurol, gall plant fwynhau'r pethau hyn wrth ryngweithio â rhieni, i hyrwyddo cyfathrebu rhwng plant a rhieni .


Diogelwch

Sicrhewch fod y cynnyrch yn orffeniad perffaith heb unrhyw wrthrychau miniog, gwrthrychau caled a phethau eraill a all achosi niwed i blant yn hawdd.

Mae dringo a grym tynnu ar rwyd amddiffynnol yn waharddedig.


Rhestr wirio diogelwch rheolaidd

a yw'r sianel diogelwch a'r sianel dân yn agored. 

nid oes unrhyw falurion fflamadwy a ffrwydrol yn cronni.

 p'un a oes peryglon tân o gwmpas, peidiwch â gosod lleoedd tân, gwresogyddion trydan ac offer gwresogi eraill wrth ymyl offer chwarae'r plant.

a yw'r gwifrau offer trydaneiddio yn heneiddio, problemau posibl cylched byr.

Gofynion diogelwch eraill, dylid gosod offer difyrrwch arwyddion diogelwch yn y mannau angenrheidiol a sefyllfa drawiadol. Rhennir arwyddion diogelwch yn bedwar math, megis arwyddion gwahardd (coch), arwyddion rhybudd (melyn), arwyddion cyfarwyddiadau (glas), arwyddion prydlon (gwyrdd). 


Cynnal a Chadw

Yn gyntaf oll, rhaid sicrhau bod yr offer ei hun yn lân ac yn daclus, p'un a oes malurion neu lwch y tu mewn ac ar waelod yr offer, os oes, os gwelwch yn dda cael ei symud. 

Mewn tywydd oer, mae angen gwirio rhannau plastig am heneiddio a thorri asgwrn.

Dylai offer trydan bob amser wirio a oes angen ychwanegu neu ddisodli'r iraid, yn enwedig gall y system pwysedd olew effeithio'n uniongyrchol ar weithrediad arferol yr offer, a dylai'r system pwysedd aer wirio a yw'r cywasgydd aer a'r tyllau mewnfa ac allfa silindr wedi'u rhwystro. 

Mae offer trydan yn talu sylw ar yr agwedd gwifrau, rhaid mynnu gwneud gwiriad cylched wythnosol, disodli rhannau heneiddio a gwifrau, datrys y peryglon diogelwch. 


Gweld pob llun
Pam ein dewis ni
  • Arbedion Cystadleuol
  • Tîm Dylunio Mewnol
  • Gosodiad pro
  • Cael cymorth ariannol

Ydych chi eisiau gwybod mwy am yr Ardal Neidio?

Ffoniwch: +86-15858526929
Gofynnwch eich cwestiwn
Pynciau cysylltiedig
os gwelwch yn dda
gadael
neges
Hafan
cynhyrchion
E-bost
Cysylltu