Parth Diwydiant Xiaojingao, Qiaoxia, Yongjia, Zhejiang, Tsieina

[e-bost wedi'i warchod]

EN

chwarae

Amirplay

Plant yn darllen, cegin ac ardal chwarae

Mae'r ardal hon yn ardal bos gynhwysfawr yn bennaf, sy'n cynnwys ardal ddarllen, ardal chwarae a chegin. Yn yr ardal ddarllen, gallwch chi sefydlu rhai llyfrau y mae'n rhaid eu darllen i blant, llyfrau lluniau, ac ati, i feithrin gallu darllen, sylw a dychymyg plant; mae'r ardal chwarae fel arfer yn cael ei sefydlu gyda rhai posau, blociau a mathau eraill o deganau addysgol clasurol, a ddefnyddir i feithrin gallu meddwl rhesymegol y plant a gallu cydsymud llaw-ymennydd; mae ardal y gegin yn fan lle gall y plant ryngweithio â'u rhieni a hyrwyddo'r cyfathrebu rhwng y plant a'u rhieni. 


Diogelwch

Gwnewch yn siŵr bod y cynnyrch yn orffeniad perffaith heb unrhyw wrthrychau miniog, gwrthrychau caled a phethau eraill sy'n hawdd achosi niwed i blant. Gwaherddir dringo a grym tynnu ar rwyd amddiffynnol. 


Rhestr wirio diogelwch rheolaidd

a yw'r sianel diogelwch a'r sianel dân yn agored. nid oes unrhyw falurion fflamadwy a ffrwydrol yn cronni. p'un a oes peryglon tân o gwmpas, peidiwch â gosod lleoedd tân, gwresogyddion trydan ac offer gwresogi eraill wrth ymyl offer chwarae'r plant. a yw'r gwifrau offer trydaneiddio yn heneiddio, problemau posibl cylched byr.Other diogelwch gofynion, offer difyrrwch dylid gosod arwyddion diogelwch yn y lleoedd angenrheidiol a sefyllfa drawiadol. Rhennir arwyddion diogelwch yn bedwar math, megis arwyddion gwahardd (coch), arwyddion rhybudd (melyn), arwyddion cyfarwyddyd (glas), arwyddion prydlon (gwyrdd). 


Cynnal a Chadw

Yn gyntaf oll, rhaid sicrhau bod yr offer ei hun yn lân ac yn daclus, p'un a oes malurion neu lwch y tu mewn ac ar waelod yr offer, os oes, os gwelwch yn dda cael ei symud. Ar dywydd oer, mae angen gwirio rhannau plastig ar gyfer heneiddio a thorri esgyrn. gwirio a yw'r cywasgydd aer a'r tyllau mewnfa ac allfa silindr wedi'u rhwystro. Mae offer trydan yn talu sylw ar yr agwedd gwifrau, rhaid mynnu gwneud gwiriad cylched wythnosol, disodli rhannau heneiddio a gwifrau, datrys y peryglon diogelwch.


Gweld pob llun
Pam ein dewis ni
  • Arbedion Cystadleuol
  • Tîm Dylunio Mewnol
  • Gosodiad pro
  • Cael cymorth ariannol

Ydych chi eisiau gwybod mwy am yr Ardal Neidio?

Ffoniwch: +86-15858526929
Gofynnwch eich cwestiwn
Pynciau cysylltiedig
os gwelwch yn dda
gadael
neges
Hafan
cynhyrchion
E-bost
Cysylltu